Skip to content
Hjem » Artikler » Profesjonell luktrensing før boligsalg

Profesjonell luktrensing før boligsalg

Selge boligen din? Få bort luktene som senker verdien!

Å selge en bolig er en spennende, men også krevende prosess. Potensielle kjøpere ser etter et hjem de kan forestille seg å bo i, og førsteinntrykket er avgjørende. En av de største hinderne for en vellykket salg kan være ubehagelige lukter som sigarettrøyk, mugg, kjellerlukt eller kjæledyrrelaterte dufter. Heldigvis finnes det en profesjonell løsning som kan hjelpe deg med å fjerne disse luktene og øke verdien på boligen din: Ozonsanering.

Hva er Ozonsanering?

Ozonsanering er en effektiv metode for å permanent fjerne ubehagelige lukter i boligen din. Denne teknikken bruker ozongass (O3) til å bryte ned luktforårsakende molekyler og eliminere dem fullstendig. Ozon er kjent for sin kraftige oksiderende egenskap, som gjør det til en ideell løsning for luktfjerning. Her er noen fordeler ved å bruke ozonsanering før boligsalg:

 1. Permanent Luktfjerning: Ozonsanering eliminerer luktmolekyler, bakterier og sporer permanent. Lukten vil ikke komme tilbake, noe som gir kjøperen en luktfri opplevelse.
 2. Effektivitet: Ozon reagerer raskt med partikler i luften og på overflater. Den kan trenge inn i selv de vanskeligste stedene, som luftkanaler, tepper og vegger.
 3. Miljøvennlig: Ozonsanering er en miljøvennlig løsning som ikke etterlater kjemiske rester eller farlige biprodukter.
 4. Tidsbesparende: Prosessen tar vanligvis bare 4-8 timer, avhengig av størrelsen på boligen. Det er en rask og effektiv måte å gjøre boligen klar for visning.
 5. Øker Boligverdien: En luktfri bolig er mer attraktiv for kjøpere og kan resultere i en høyere salgspris.

Hvordan fungerer Ozonsanering?

Ozonbehandling fungerer ved å produsere ozongass, som deretter spres i boligen ved hjelp av en generatorvifte. Ozonet reagerer kjemisk med luktforårsakende molekyler, bryter dem ned, og endrer dem til luktfrie forbindelser. Dette gjør at ozonsanering effektivt kan nå selv de mest utfordrende stedene og fjerne lukten permanent.

Spørsmål: Er Ozon Farlig?

Ja, ozon kan være skadelig for mennesker og dyr når det brukes i høye konsentrasjoner. Derfor er det viktig å følge riktige sikkerhetsprosedyrer og ikke være til stede i boligen under behandlingen. Etter ozonsaneringen bør boligen luftes grundig før den igjen blir bebodd.

Hvordan Forberede Boligen for Ozonsanering

Før du starter ozonsaneringen, er det noen viktige forberedelser som må gjøres:

 1. Rengjøring: Rengjør boligen grundig, inkludert luftkanaler, tepper og overflater. Fjern så mye av den eksisterende lukten som mulig.
 2. Tett Ventiler og Hull: Teip igjen alle ventiler og hull i boligen for å forhindre at ozonet lekker ut.
 3. Slå av Brannalarmer: Brannalarmer kan utløses av ozonsaneringen, så slå dem av under prosessen.
 4. Varsle Naboer: Gi naboene beskjed om at du utfører ozonsanering for å unngå bekymringer.

Slik Går Du Frem med Ozonsanering

Når forberedelsene er klare, kan ozonsaneringen starte:

 1. Plasser Ozonmaskinen: Plugg ozonmaskinen i et strømuttak og sett den i et område i boligen hvor den står fritt.
 2. Still Inn Tiden: Sett timeren på ønsket tid, avhengig av boligens størrelse.
 3. Lufting og Sikkerhet: Forlat boligen, lukk alle dører og vinduer før maskinen begynner å jobbe. La bilens motor stå på med AC på omluft for å rense luftkanalene og AC-systemet.
 4. Etterbehandling: Etter at behandlingstiden er over, luft ut boligen grundig ved å åpne alle dører og vinduer i 45 minutter for å sikre at ozongassen blir omgjort til oksygen.

Antall Behandlingssykluser

Behovet for antall behandlingssykluser avhenger av alvorlighetsgraden av lukten. I noen tilfeller kan en enkelt behandling være tilstrekkelig, mens i andre tilfeller kan det være behov for flere behandlinger for å fjerne lukten helt. Å følge produsentens instruksjoner og bruke riktig mengde ozon er nøkkelen til suksess.

Ozonsanering er en effektiv og rask metode for å fjerne ubehagelige lukter i boligen din før salg. Det gir potensielle kjøpere en positiv opplevelse og kan øke boligens verdi. Ved å forberede boligen grundig og følge riktige prosedyrer, kan du glede deg over fordelene med en luktfri bolig og øke sjansene for en vellykket salgstransaksjon. Ikke la dårlig lukt senke verdien på boligen din. Velg ozonsanering for en frisk start på ditt neste kapittel.

Kontaktskjema